Aalborg (april 2018) - Sundhedsplejersker styrker integration

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet
  • er at udvikle og skabe værdi i den sundhedsplejefaglige praksis i relation til familier med flygtningebaggrund
Målene er, at
  • øge sundhedsplejerskens viden, indsigt og forståelse for børn og familier med flygtningebaggrund
  • fremme sundhedsplejerskens kultursensitivitet
  • fremme sundhedsplejerskens færdigheder i at arbejde dialogisk og anvende en mind mapping metode
  • fremme sundhedsplejerskens bevidsthed om den koordinerende rolle

Kompetenceudviklingsforløbet har et omfang svarende til 24 timer fordelt over 4 uger med 2 hele undervisningsdage med fremmøde og et online e-læringsforløb, som kan gennemføres lokalt, inkl. 2 x 2 timers fastlagte e-lærings-møder i løbet af online perioden.

Kontakt til teknisk support:

VIA: Lillian Buus (T: 8755 1893 - E: libu@via.dk) eller Per Schou-Nielsen (T: 8755 1862 - E: pesn@via.dk)