Næstved (februar 2018) - Sundhedsplejersker styrker integration

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet
  • er at udvikle og skabe værdi i den sundhedsplejefaglige praksis i relation til familier med flygtningebaggrund
Målene er, at
  • øge sundhedsplejerskens viden, indsigt og forståelse for børn og familier med flygtningebaggrund
  • fremme sundhedsplejerskens kultursensitivitet
  • fremme sundhedsplejerskens færdigheder i at arbejde dialogisk og anvende en mind mapping metode
  • fremme sundhedsplejerskens bevidsthed om den koordinerende rolle

Kompetenceudviklingsforløbet har et omfang svarende til 24 timer fordelt over 4 uger med 2 hele undervisningsdage med fremmøde og et online e-læringsforløb, som kan gennemføres lokalt, inkl. 2 x 2 timers fastlagte e-lærings-møder i løbet af online perioden.

Kontakt til teknisk support:

Metropol: Stine Simonsen (T: 2986 6310 - E: 1sms@phmetropol.dk) eller Tina Johnson (T: 2429 6535 - E: tijo@phmetropol.dk )